Finnsnes som regionsenter II

Utviklingssenteret ledet over en treårsperiode prosjektet Finnsnes som regionalt senter ll. Prosjektet arbeidet ut fra en visjon om Finnsnes som en by med store muligheter.

Målet med prosjektet var å bidra til positiv omdømmebygging for Lenvik kommune og Finnsnes by, samt stimulere framveksten av et levende, kompakt og attraktivt sentrum i bykjernen

Tilleggsinformasjon:
  • Prosjektperiode:: 2011 – 2013