Profilgruppa

Utviklingssenteret utfører sekretariattjenesten for Profilgruppa. Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings- og samfunnsliv i Midt-Troms.

Sekretariatets oppgaver er blant annet knyttet til planlegging og gjennomføring av et omfattende årsprogram med tema- og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studietur til inn- og utland.   

Tilleggsinformasjon: