Sjømatklyngen Senja

Utviklingssenteret utgjør prosjektledelsen i Sjømatklyngen Senja. Klyngen er fundamentert i et strategisk samarbeid mellom 40 sjømatbedrifter, der alle ledd i verdikjeden er representert.

Klyngens formål er å øke den næringsmessige attraktiviteten til ei samla sjømatnæring i Senjaregionen, på tvers av tradisjonelle sektorer og bransjegrupper og gjennom ulike nivå og ledd i verdikjeden. 

Tilleggsinformasjon:
  • Prosjektperiode:: 03.2015 – d.d.
  • For hvem?: Sjømatbedrifter i Senja-regionen